Vrienden van de Knoptoren

De instandhouding van de Knoptoren als monument en als podium voor cultuur en maatschappij kost veel geld. Zonder medewerking van fondsen en particulieren zou dit niet mogelijk zijn. Gelukkig zijn er mensen in Sint-Oedenrode en omgeving die dit rijksmonument voor Sint-Oedenrode willen behouden en lid worden/zijn van de “vrienden van de Knoptoren”.

Doelen van de vrienden van de Knoptoren:

  • aanpassen van de geluidsinstallatie (gerealiseerd)
  • realiseren van een toiletunit (gerealiseerd)
  • realiseren van een tochtportaal in de toren (gerealiseerd)
  • reservering voor grote renovatie van de kerk

Vrienden
Vrienden van de Knoptoren dragen € 50,- of meer per jaar bij aan de doelen

Voordelen als vriend

  • één keer per jaar een “vriendenborrel”
  • een aantal keren per jaar ontvangst digitale nieuwsbrief
  • één keer per jaar: beklimmen van de toren met vrienden/kennissen

Fiscale voordelen als vriend, particulier of als bedrijf
zie onder: ANBI

Vriend worden van de Knoptoren

per jaar (minimaal € 50,-)


Neem gerust contact met ons op:
Bel naar 06 - 23916912 of stuur een mail naar peterdekoning50@gmail.com voor informatie over bijeenkomsten vóór 31-12-2022.

Voor informatie over bijeenkomsten NA 31-12-2022 bel naar 0413-470061 of mail reserveringen@knoptoren.nl